Zarządzanie Informatyką

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów zainteresowanych wyłączeniem z własnych struktur zadań  związanych z szeroko pojmowanym zarządzaniem informatyką i teleinformatyką na zasadach partnerskiej współpracy do jednostki wyspecjalizowanej.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie oferujemy naszym klientom szeroki zakres usług związanych zarówno z rozwiązywaniem bieżących problemów, jak i z długofalowym planowaniem wykorzystania narzędzi informatycznych w celu optymalizacji działań przedsiębiorstwa.

W stosunkach z klientem preferujemy długoterminowe partnerstwo umożliwiające klientowi maksymalizację korzyści z wykorzystania dostarczanych przez nas narzędzi informatycznych. Koncepcja współpracy długoterminowej umożliwia dostarczenie klientowi po stosunkowo niskim koszcie kompleksowego rozwiązania problemów firmy oraz zapewnienie maksymalnego wykorzystania produktu wdrożenia w trakcie procesu jego eksploatacji. Współpraca taka jest z naszej strony swoistą inwestycją, w której realizacja zysków możliwa jest tylko przy ciągłym zapewnieniu wysokiego poziomu zadowolenia klienta z świadczonych usług.

Jako integrator oferujemy zarówno dostawy sprzętu i oprogramowania jak i usługi związane z dostawą  rozwiązania i jego późniejszym utrzymaniem w sposób zapewniający maksymalizację korzyści dla klienta. Oferujemy wysokiej klasy usługi doradcze nie tylko z zakresu doboru sprzętu i oprogramowania, lecz także z zakresu organizacji przedsiębiorstw, z głównym  naciskiem na przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Przeprowadzana w trakcie wdrożenia analiza organizacji oraz ewentualne projektowanie zmian zachodzących w niej procesów gwarantują maksymalizację zadowolenia klienta.

Wdrożenia systemów informatycznych 
wspomagających zarzĄdzanie

Realizujemy kompleksowe projekty informatyczne zorientowane na wdrożenie rozwiązania zoptymalizowanego pod kątem potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Zależy nam na szczegółowym poznaniu obecnych zasad  działania przedsiębiorstwa i wspólnym opracowaniu docelowych zasad działania organizacji wspomaganej przez wdrażane rozwiązanie informatyczne.

Przez cały proces wdrożenia przyświeca nam realizacja mierzalnych celów ekonomicznych jakie wskazujemy i ustalamy z klientem jeszcze na etapie analiz wstępnych. Dotychczasowa praktyka wdrożeń wskazuje iż zarządzanie projektem zorientowane na cel w sposób istotny przyczynia się do późniejszego zadowolenia klienta z eksploatowanego rozwiązania.

Prowadzimy projekty wdrożeniowe występując w nich w zależności od kształtu umowy zarówno po stronie klienta, jako osoby zarządzające projektem i koordynujące wewnętrzne procesy zmian organizacyjnych, jak i po stronie dostawcy, oferując szkolenia, konsulting i inne usługi wdrożeniowe.

Analiza potrzeb przedsiębiorstwa i wybór rozwiązania informatycznego

W razie  potrzeby, zadaniem naszej firmy jest przeprowadzenie pełnego postępowania związanego z wyborem optymalnego dla Państwa rozwiązania informatycznego. Proces ten składa się z etapu analizy potrzeb, projektowania modelu organizacji przedsiębiorstwa po zmianach, postępowania ofertowego, wyłonienia krótkiej listy oferentów, negocjacji ofert i umów.

Audyt procesu wdrożenia systemu
informatycznego

Podczas trwania procesu wdrożenia systemu informatycznego oferujemy Państwu świadczenie usług  ciągłego audytu prac wdrożeniowych. Sporządzane miesięcznie audyty postępu prac pomagają Państwu w zorientowaniu się co do prawidłowości przebiegu wdrożenia. Nadzór można zacząć w dowolnym momencie wdrożenia od przeprowadzenia audytu wstępnego. Po zakończenia prac  przeprowadza się audyt zamykający mający na celu określenie stopnia realizacji celów wdrożenia .